4 shokë pèrdhùnòjnë të miturën! Muaj më vonë nëna bën zbulimin rrënqethës në banjo…

LAJME

4 shokë pèrdhùnòjnë të miturën! Muaj më vonë nëna bën zbulimin rrënqethës në banjo…Adoleshenca është një nga fazat më të vës.htira për shumicën e njerëzve. Është faza në të cilën trupi fillon të zhvillohet dhe është e vës.htirë të gjesh identitetin tënd, për më tepër shumë mera.kosemi për atë që mendojnë të tjerët.Një nga arsyet kryesore pse kaq shumë të rinj vu.ajnë gjatë adoleshencës është për shkak të komenteve që ata marrin nga njerëzit e tjerë, arsyeja është se ndonjëherë të rriturit mund të jetë shumë të eg.ër, sepse ata nuk dinë të kuptojnë pasojat dhe fuqinë që kanë fjalët.Ata as nuk e imagjinojnë se çfarë mund të bëjnë veprime ose fjalë të caktuara dhe historia e mëposhtme është një shembull.

Rehtaeh Parsons është një vajzë nga Halifax, kryeqyteti i Nuova Scozia në Kanada. Në vitin 2011, kur ajo ishte vetëm 15 vjeçe, kishte shkuar në një festë me një shoqe, por kurrë nuk do të kishte imagjinuar se ky do të jetë vetëm fillimi i një mak.thi që do të kishte pasoja trag.jike.Atë natë Rehtaeh u përd.hunua nga katër shokë të shkollës, të njëjtët që i bënë edhe disa fotografi të dh.unës, të cilat më pas me “sh.aka” u zbuluan në të gjithë shkollën.Ditën tjetër, Rehtaeh nuk guxonte t’i tregonte nënës së saj se çfarë kishte ndodhur, megjithatë, ajo nuk mundi të mbajë për vetë këtë sekret të madhe dhe përfundoi duke rrë.fyer çdo gjë tek nëna e saj.

Pasi dëgjoi të vërtetën, nëna e vajzës vendosi ta çonte menjëherë në spital, ku askush nuk dukej se ishte i gatshëm ta ndihmonte vajzën ose të mësonte më shumë për abu.zimin.As policia nuk kishte treguar interes për rastin e saj, në fakt, 4 të rinjtë nuk u morën në pyetje.Pas një viti nga dita e paraqitjes së akuzave, ata e mbyllën rastin e Rehtaehit për shkak të mungesës së provave.Disa ditë më vonë, jeta e vajzës u kthye në një ma.kth të vërtetë. Ajo nga.cmohej çdo ditë në shkollë dhe në internet, vajza kishte humbur besimin në vete dhe të gjithë “miqtë” e saj i kishin kthyer shp.inën.

Jo vetëm që i duhej të jetonte me kujtimin e tme.rrshëm të asaj nate, por u detyrua të du.ronte ngac.mimet, kri.tikat e vazhdueshme dhe komentet që e bënin atë të kujtonte atë moment.Çdo ditë ajo merrte mesazhe nga shokët e klasës, të cilët e ftonin të kishte marrëdhënie int.ime me ta; e gjora Rehtaeh ishte bërë një vajzë e lehtë për të gjithë.Nga.cmimi i vazhdueshëm e kishte çuar atë të largohej nga qyteti, pasi ajo nuk mund të jetonte më jetë paqësore, pasi edhe në rrugë i dukej sikur e abu.zonin.Vajza ndihej e vet.muar, e dek.urajuar dhe kishte hùmbur dëshirën për të jetuar.Më 3 Mars 2013 ajo shkroi fjalët e mëposhtme në profilin e saj:“Në fund nuk do të kujtojmë fjalët e ar.miqve tanë, por heshtjën e miqve tanë!”

Disa muaj më vonë, vajza u vetëv.ar në banjën e shtëpisë së saj. Kur nëna erdhi në shtëpi, për fat të k.eq, tashmë ishte tepër vonë.Ajo e çoi shpejt në spital, por Rehtaeh kishte qendruar për një kohë të gjatë pa oksigjen dhe kishte pësuar d.ëme të parip.arueshme në tru, deri në pikën që prindërit e saj vendosën t’i hiqej aparatura që e mbante të gjallë.Babai i Rehtaeh tha se vajza e tij kishte vde.kur nga zhgë.njimi dës.hpërimi, nga ngac.mimet e shoqërisë së saj dhe për fat të kèq as autoritetet e as shkolla nuk kishte bërë asgjë për ta ndihmuar.Vazhdimisht dëgjojmë tregime për fëmijë të abu.zuar, por në shumicën e rasteve askush nuk bën asgjë për t’i ndihmuar ata.

Edhe nëse prindërit bëjnë gjithçka që është e mundur për fëmijët e tyre, ata dëgjohen rrallë dhe fajtorët për këto kr.ime të tme.rrshme vazhdojnë të jenë të lirë, sikur të mos kishte ndodhur asgjë.Ne duhet të përpiqemi t’i japim fund këtij fenomeni njëherë e përgjithmonë!Asnjë fëmijë nuk duhet kurrë të vu.ajë padr.ejtësi dhe askush nuk duhet kurrë të përdorë vetëv.rasjen për shkak të një shoqërie që nuk dëgjon, që nuk ndihmon dhe nuk bën asgjë, e cila në mënyrë indirekte ke.qtrajton me kritikat e saj, komentet e saj dhe indiferencën e saj.Çdokush mund të ndihmojë në këto situata të tme.rrshme, në mënyrë që fëmijët tanë të rriten në një botë më të mirë.Është e nevojshme të edukojmë fëmijët tanë për të qenë njerëz të mirë dhe mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është të jepni një shembull të mirë.

Mosndëshkimi është rendi i ditës, por ne të gjithë mund ta ndalojmë këtë lloj miz.orie. Si? Thjesht duke mos heshtur dhe duke mos qenë pjesë e atyre që kriti.kojnë ose tal.len me të tjerët.Ne duhet të ndalojmë së jetuari me symb.yllur! Nesër mund të ndodhë me dikë që duam dhe për të siguruar që kjo të mos ndodhë, le të përpiqemi të përhapim historinë e kësaj vajze, duke shpresuar që shumë do të marrin mesazhin dhe do të vendosin të bëjnë një ndryshim në këtë shoqëri që çdo ditë mb.ytet gjithnjë më shumë në eg.oizëm dhe arr.ogancë.Ne shpresojmë që ata që e kanë bërë këtë nuk do të mbeten të pandë.shkuar.