Bëri se*ks me gruan e shefit, por ajo që pëson më pas e bën të pendohet keq…!!

LAJME

Një shofer në Indi është ver buar pasi u sul.mua me ac id në fytyrë si hakm.arrje për lidhjen me gruan e shefit të tij.Mjekët thonë se Ga.utam Kumar Choud.hary, 30 vjeç, ka humbur 90 përqind të viz.ionit të tij pas sul.mit.Ai ka aku zuar zyrt.arisht personat që e su.lmuan të cilët sipas tij ishin të paguar nga shefi i tij për ta rr ahur dhe su.lmuar me ac id.Dik.aram Singh, një fermer me ndi kim në rajon, punësoi Choudhary si shofer por ky i fundit u lidh me gruan e tij.Pasi mori vesh gjithcka shefi i tij thuhet se ndërmori veprime miz.ore për tu hakm.arrë.