Çifti shqiptar me 30 vite diferencë, kur u pyetën se a janë të lumtur, i lanë me gojë hapur të gjithë…

LAJME

Ata kanë 25 vite martesë dhe asgjë nuk i ka pe nguar në këtë jetë për të qenë të lumtur përkrah njëri-tjetrit. Teksa i shikon të dy kupton dif erencën e madhe të moshës mes njëri-tjetrit, plot 30 vite. Dhe nuk janë pak, por ky çi ft edhe pse ka kaluar jo pak pro ble me të mëdha në jetë, nuk ka harruar të bu zëqeshë, dhe kjo i bën më të ve çantë. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

Ata janë çi ft Kola me origjinë nga Veriu i Shqipërisë dhe janë martuar në vitin 1991, kur Filja ishte vetëm 19 vjeç, ndërsa bashkëshorti i saj 46 vjeç.“Deri më tani jam i lumtur me martesën. Më mbrapa nuk i dihet, por kështu i krijon kushtet jeta”, tha Kola, sot 70 vjeç. Filja ka lindur me një pr oble m në këmbe, por në rininë e saj dhe në vitet e para të martesës nuk e ka pen gu ar së mu ndja. Pas ardhjes në jetë të tre fëmijëve Filja ka patur pr oble me në të ecur dhe dh im bje në shty llën ku rrizore. Por ata nuk kanë mundësi të paguajnë shumën e parave që nevojitet për oper acionin e Files.