Çuditen mjekët, 11-vjeçares i zhduket tumori i pashërueshëm, vetëm me këtë metod…

Kuriozitete LAJME

Një 11-vjeçare që ishte diag.nos.ti.kuar me t’u.mor në kokë, në një pozicion aq të vës.ht.irë të trurit sa nuk hiqej dot me ope.rim, tani i ka lënë mjekët me gojë hapur. Vajza nga Teksas, SHBA, ishte ankuar për dhi.mbje koke. Pas një skaneri kishte dalë me DI.PG, një formë t’um.ori shumë ag’r.esi.ve. Prindërit e çuan te shumë mjekë e neu.rol.ogë, dhe të gjithë konfirmonin lajmin e keq. Sëm.und.ja pritej të vazhdonte me hu.mbje shikimi, hum.bje të aftësisë për të folur, e deri në bll.okim frymëmarrjeje. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Vajza filloi t’i nën.shtr.ohet rrezatimeve dhe ki.miot.era.pisë. Prindërit ishin me vajzën te kopshti zoologjik kur morën lajmin se skaneri i fundit tregoi që t’u.mori ishte zhd.u.kur plotësisht. Mjekët nuk e shpjegojnë dot se si është zhd.uk.ur ashtu. Shumica e fëmijëve të tjerë që v’u.aj.në nga kjo sëmu.nd.je e hum.bin jetën brenda pak javëve, por 11-vjeçares tani nuk i ka mbetur asnjë shenjë e tu’m.or.it. Ajo vazhdon të marrë kim.iot.er.api për siguri, por i është kthyer veprimtarive që bënte më pare. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU