Deshi ta zbriste djalin e tij shkallëve me karrocë por ai bie dhe thy.en edhe…(VIDEO)

LAJME

Nj ngja.rje e dhim.bshme ka ndodhur ne nje moll,ku nje person ne tent.im per te ndihmuar nje njeri me karroce qe te zbres shkalleve,ku papritmas karroca rreshqet neper shaklle,duke i shk.aktuar njeriut dhe de mtim.time tjera truproe,ne vi.deon me posht mund te shikoni ngj.arjen:V1DE0 KE TU