Dhëndëri mes dy nusesh ngelet ne dilem, i shkon ish e dashura ditën e dasmës (VlDEO)

LAJME

Një skenë e p aza kon te dasme ka ndodhur në Kinë, e cila është bërë hit në rrje te. Një grua e ekza/gjeroi duke shpresuar që të martohej me ish-partnerin e saj, duke iu shfaqur këtij të fundit me fustan nuseje mu para syve të gruas me të cilën po lidhte kurorë. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

Ajo i lutej e përg jër ohej me fjalët “unë jam faj to re”, në përpjekje për t’ja kthyer mendjen ndoshta në castin më të paduhur. Thuhet se dhëndëri e la për dallimet mëdha në karakter. Ai u befasua dhe u përpoq ta qetësonte, e njëherësh iu drejtua të ftuarve: “Kemi një situatë të papr itu r, por ndoshta kjo është fytyra e vërtetë e dashurisë”. “Nëse pyet se çfarë është vërtet dashuria, është përkushtimi i jetës suaj për dikë tjetër”, shtoi dhëndëri mes dy nusesh. Përdoruesit e rrj e tit soc ial në Kinë më së shumti e dë nu an të parën në komentet e tyre. “Mos shk atër ro ni lidhjen e dikujt tjetër për të kënaqur o bs esi on in tuaj”, shkroi një për dor ues. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT