Do qani! Historia e 90-vjeçares të bra.ktisur nga familja që po emocionon botën, i ndodh…

LAJME

Një grua në moshën 90-vjeçare, e ka gjetur veten të de tyr ua r të paguajë një gj o bë prej 250 euro në javë, pa patur asnjë fa j. Agnes Maples, është emri i gruas së moshuar, e cila ishte e d et yru ar të jetonte në praninë e mbetjeve brenda dhe jashtë shtëpisë. Por e gjitha kjo situatë ishte krijuar në të vërtetë për shkak të sjelljes së të afërmve të saj, të cilët edhe pse ishin në dijeni për pr o bl em et dhe nevojat e saj, e kishin lënë të jetonte aty. Edhe pse gruaja nuk ishte në gj/endje të kujdesej as për veten. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT


Duke lejuar kështu që situata të precipitonte. Për shkak të moshës së thyer, Agnes nuk mundi të pastronte mbeturinat që grumbulloheshin dhe shtëpia e saj filloi të de gr ado nte ngadalë derisa plehrat prekën tavanin. Jeta e gruas, filloi të ko m plik oh ej pak nga pak dhe e vetëm dhe e bra kt is ur, ajo përjetoi një mijë vë sht ir ësi. Kur burri i saj v d iq, gruaja ra në d ep re si o n. Të ballafaquar me këtë realitet të as hp ër, banorët e zonës vendosën t’i bënin më me shumë dinjitet vitet e fundit të Agnes dhe vendosën ta pastronin rrënjësisht shtëpinë e gruas. Të ar m ato su r me vullnet të mirë dhe durim të shenjtë, ata vendossën për t’i dhënë fund skenave të deg radi m it që ishte e d et yru ar t’i në nsht ro h et Agnes. Të afërmit, madje edhe shteti e kishin br akt isu r gruan e gjorë.

Banorët shkuan në shtëpinë e gruas dhe filluan kujdeset për pastrimin, grumbullimin e mbeturinave dhe pastrimin e kuzhinës, banjos, korridorit dhe dhomave të gjumit. Në fund rezultati ishte krejtësisht spektakolar, me Agnesin që mund të ri-hynte në një shtëpi të re, krejt ndryshe nga ajo që kishte më parë. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT