E kishin deklaruar të vdekur në vitin 2017, Gruaja duhet të vërtetojë se është ende gjallë…

Kuriozitete LAJME

Një grua në Francë është e përfshirë në një be/tejë të çuditshme ligjore pasi është detyruar të përpiqet të provojë se është gjallë pasi u shpall e vd/ekur në vitin 2017. Çështja e pazakontë filloi pasi një gjy/katë në Lyon deklaroi Jeanne Pouchain, 58 vjeç, të vd/ekur pavarësisht se nuk kishte certifikatë vdekjeje. Vendimi erdhi në fund të një mos marrëveshje ligjore me një ish-punonjës të ndërmarrjes së pastrimit së Pouchain, pasi punonjësi po kërkonte kompensim pasi ai humbi punën e tij.

An/kesa përfundoi në gjy/katën më të lartë të Francës – Gjykata e Kasacionit – e cila e konsideroi çështjen si jashtë fushës së saj. Pas kësaj, Pouchain dhe avokati i saj Sylvain Cormier thonë se çështja përfundoi me Gjy/katën e Apelit të Lyon që deklaroi se ajo nuk është më midis të gjallëve.
Pouchain thotë se as ajo dhe as të afërmit e saj nuk morën as një thirrje për seancën dëgjimore. Në fund, gjy/kata urdhëroi që burri dhe djali i Pouchain t’i paguanin ish-punëtorit 14,000 € (12,457).