E rëndë! Makina del nga rruga kthehet përmbys dhe shpë rthen në fla kë, 26-vjeçari humb jetën

LAJME

Ak sidentet janë një nga s hkaqet që shumë njerëz hu mbin jetën. Një as kident shumë i rë.ndë ka ndodhur në Gjermani. Raportohet se në Goldbeck në Saksonia e Ulët një 26-vjeçar ka hum bur jetën. Si bëhet e ditur makina doli nga rruga dhe më pas mori f lakë.JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Sipas informacionit fillestar nga po li cia, burri doli nga rruga me makinën e tij rreth orës 2 pas mesnate midis qyteteve Beckdorf-Goldbeck dhe Apensen. Makina doli nga rruga u kthye për mby dhe më pas shpër theu në flakë. Mendohet se s hkak mund të ketë qenë shpejtësia e madhe.