E tmerrshme: 40 vjeçari i dashuruar me ‘vajzën’ tij: E dua seriozisht…!!

LAJME

Madjel Husa është arre.stu.ar nga pol icia e Tiranës pasi aku.zo het se ka përnd.jekur një vajzë e cila mund të kishte moshën e vajzës së tij.Ai është 40 vjeç dhe është i dashuruar me një vajzë vetëm 20 vjeç.Fillimisht Madjeli u arr est.ua, më pas gjykata e la në arr est shtëpie për gati dy muaj, për t’u arr est uar sërish. Në fund, gj.ykata e dën oi me 2 vite burg.

Shumica e të pandehurve vitin e shkuar ishin përsëritës. Kurse Madjeli 40-vjeçar pretendon se nuk ka përndjekur askënd. Sipas tij, ai mbahet në bu rg sepse familja e vajzës kundërshton një histori dashurie për shkak të diferencës së moshës. Vajza është 20 vite më e re sesa ai.
Por pro ku rorja që mbështet versionin e familjes këmbënguli në proces se, Madjeli u arre.stua pas de.nonc.imit të ish-partneres si pasojë e kër.cëni.meve disamujore.

Qëndrimi i aku.zës u kund.ërshtua nga i pand.ehuri, i cili kujtoi se gjatë arre.sti.mit të parë, për shkak se e dashura e kishte takuar edhe në bu.rg, gjy.kata i kishte ndryshuar masën në arre.st shtëpiak.

Sipas tij, historia mes tyre kishte vazhduar edhe gjatë arre.stit në shtëpi. Por çif.ti ka pasur plot momente zën.kash xhel.ozie. Madjel Husa deklaroi në gjyq se xhel.ozia mes partnerëve nuk është vepër pen.ale.

“Ajo ishte super xhel.oze, e më merrte mua që të mos kisha mundësi të ulesha me koleget e mia”, tha Madjel Husa.

“I pand.ehuri ka qenë me masën e sigurimit arre.st në bu.rg nga Gjy.kata e Shkallës së Parë Tiranë, është lënë në arre.st shtëpie nga Gjy.kata e Apelit. Pas kësaj periudhe, ata kanë vazhduar sërish marrëd.hënien e tyre. Rasti është përsëritur”, tha Suela Salavaci, pro.kurore.

Gjy.kata nuk e konsideroi rrethanë lehtësuese, as faktin që gjatë arre.stit shtëpiak të vendosur ndaj tij, vajza që e kishte kallë.zuar kishte jetuar në të njëjtën banesë me të pandehurin.