Foshnja e lindur me një tumor masiv në faqe pëson një transformim të mrekullueshëm, pas operacionit..

Kuriozitete LAJME

Jo e dhe Jen ni fer Mc G ill isi, nga Mo nta na, të dytë ishin gati të bëheshin prindër për herë të parë. Edhe pse shtatzënia e Je nnif erit dhe procedura e lindjes kaluan shumë mirë, të dy prindërit ishin në gjendje sh ok u kur lindi vajza e tyre. Menjëherë, ata panë që ajo kishte një gungë masive në faqen e majtë. Jen ni feri i tha In side Ed iti onit se kur pa për herë të parë foshnjën e saj, “ajo u sho ku a në atë moment”. Ishte një tu mo r be ni nj, i cili të paktën për momentin ishte i pa dë msh ëm. Sidoqoftë, kjo do të krijonte pr obl em e për Slo an ndërsa ajo rritet. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

Me shpresën për t’i siguruar vajzës së tyre një jetë më të mirë, J oe dhe Je nnif eri vendosën të kërkonte ope rac io ne për vajzën e tyre të vogël. Procedura nuk do të ishte e lehtë dhe do të kërkonte që ata të udhëtonin në Ne w Yor k për të parë një specialist të quajtur dr M ilt on W ane r. J oe, Je nnif eri dhe vajza e tyre e vogël shkuan për të takuar mjekun për të marrë një konsultë. Kur erdhi koha që Slo a ni t’i në nshtr ohej op eracio nit, Je nn ife ri qëndroi pranë së bijës, derisa filloi ope rac ion i. Ishte një procedurë e n dër lik uar dhe, pavarësisht aftësive të konsiderueshme të mjekut të tyre, të dy prindërit ishin në an kt h. Procedura zgjati pesë orë, por e suksesshme. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT