‘Kam 5 vite pa bërë s*ks’, gruaja tregon arsyen mἰzore pse burri e refuzon..!!

LAJME

Një grua e martuar, ka nd.arë me psi kologe Deidren pro.blemin e saj që e shqe.tëson prej vitesh. Ajo zb.uloi se kishte plot pesë vite që nuk kishte bërë s*ks me bas.hkëshortin e saj.Por më e ke.qja është ju.sti.fiki.mi që i jep i shoqi… ai i thotë se nuk e shikon më si femër tërhe.qëse pasi pas lindjes së fëmijës ka sht uar në peshë.

“A duhet të largohem? Burri dhe unë kemi qenë së bashku për 23 vjet dhe kemi dy fëmijë, por ne nuk kemi kry.er marr.ëdh.ënie s*ksuale në gati pesë vjet. Burri im thotë se nuk më sheh më tërheqëse pas lindjes së fëmijëve sepse kam shtuar në peshë.
Pasi dëgjoi historinë e saj, ps.ikologia Deidre u mundua që t’i japë këshillën më të mirë të mundshme.

“Të jesh i vetmuar në marrë.dhë.nien tënde është një shenjë e qartë se diçka nuk është në rregull. Duket sikur marrë.dhë.nia juaj po kalon në shumë sfida. A duhet të larg.ohesh? Mbase. Megjithëse ka hapa të tjerë që mund të dëshirosh të pr.ovosh përpara se ta bësh atë. Nëse ai nuk është i gatshëm të bëjë përpjekje bashkë me tz për të shpëtuar këtë lidhje, atëherë është mirë që të ndaheni dhje të gjeni veten tuaj. Më besoni, e ardhmja juaj larg tij do të jetë më e ndritur”.