Momenti kur gjyshja filmohet me dy nipërit e saj po përlot të madh e të vogël, arsyeja ju bën të qani..!!

LAJME

Kjo video e filmuar ne Tennessee te shtunen ne mengjes, ku shihet një grua duke li ruar dy nip ërit e saj nga “kaf azi” i qenve që kishte vendosur në ba gazh të makines ka prekur zemrat e te gjitheve dhe ka perl otur ata qe jane te ndje shem ndaj femijeve.Leimome Cheeks, 62 vj eçe, është arr est uar nga policia dhe aku zohet se me këtë vep rim ka rrez ikuar fëmijët. V1DE0