Ngjarje makabre/ Nëna vret tre fëmijët e saj të mitur dhe më pas veten..

LAJME

Katie Perinovic, dy vajzat e saj, Claire 7 vjeç, Anna 5 vjeç dhe djali Matthew 3 vjeç, janë gje/ndur të vd/ekur në shtëpinë e tyre pasditen e së enjtes. Babai i fëmijëve, Tomislav 48 vjeç, i gjeti të katërt të paj/etë në shtëpi dhe i tme/rruar ka thi/rrur shër/bimin e urgj/encës.

Sipas policisë het/uesit besojnë se 48-vjeçari nuk është i përfshirë në këtë in/cident dhe nuk po kërk/ohet askush tjetër në lidhje me këtë çështje. Sipas het/uesve Katie 42 vjeç është përgje/gjësja e vetme për 4 vde/kjet. Disa nga fqinjët e saj, janë shp/rehur se kanë folur me Katie vetëm disa orë para in/cidentit. Daniel dhe Vicky Schembri, banorë në të njëjtën rrugë thanë se Katie i ka çu/ar disa ushqime tek shtëpia, po atë ditë që ka ndodhur kjo ngj/arje. Z. Schembri tha: “Ajo tro/kiti ditën rreth orës 5.30 të pasdites solli ushqimet dhe unë i thashë ‘faleminderit shumë ‘ dhe ajo tha ‘mirupafshim’”.