“Ndjeva teksa mjekët po tërhiqnin organet e mia”, i del anestezia gjatë lindjes, nëna ndjen gjithë dhimbjet

LAJME

Një 27 vjeçare që do të lindte vendosi të kryente op erim cez arian që t’i ndjente dhi mbjet sa më pak. Por gjithçka mori një kthesë komplet tjetër. Jodie Marsden, 27 vjeçe, i doli ane stezia gjatë momentit kur mjekët e kishin prerë që të nx irrnin djalin e saj, Arthur. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Jodie e p ërjetoi gjithë pre rjen për së gja lli dhe presioni i saj i gja kut u rrit aq shumë, saqë doktorët i bënë anestezi lokale, pasi ajo mund të kishte pësuar një atak në zemër. Jodie i nd jeu gjithë dhimbjet për së gj alli dhe ka thënë se nuk do të lindë më ku rrë f ëmijë pas kësaj ng jarje të r ëndë që kaloi. “Ndjeja se si org anet e mia po sht yheshin, dhe sesi mjekët po i tër hiqnin ato së bashku më fëmijën jashtë, ndjeja se si një mjek fuste dorën në bar kun tim, dhe se si një tjetër të rhiqte fëmijën për jashtë. I ndjeja muskujt e mi sesi po hapeshin. Nuk kisha provuar dhe nuk besoj se do të provoj asgje më të dh imbshme” , ka thënë 27 vjeçarja. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU