Pastrueses i japin rrogën prej 225 mijë euro gabimisht, shikoni se cfare beri ajo pastaj..

LAJME

Merr paratë dhe zhd.uk.et! Ndonjëherë realiteti e kalon fa.ntaz.inë, si në rastin e një vajze të re e cila u zh.duk, pasi i kishin hedhur ga.bi.misht në llogarinë bankare, një rrogë prej 228 mijë e 285 euro.Bëhet fjalë për një 27-vjeçare e cila punonte si pastruese, e cila u arr.ati.s në Bullgari vetëm për të mos kthyer paratë, ndërsa duhet të dilte para gjy.kat.ës në Gjermani.

E reja pritej në Osnabrueck, për tu paraqitur në seancën lidhur me rastin, por prej saj nuk ka asnjë gjurmë.Çështja ndaj gruas vijon të he.tohet prej një viti. Në muajin qershor 2018, gruaja mori gabim.isht rrogën e majmë, në vend të pagesës së saj mujore prej 340 euro.Punëdhënësi e kuptoi pak më vonë gab.imin dhe i kërkoi punonjëses që ti kthente paratë. Por vajza re.fuz.oi, madje tentoi edhe të shan.t.azho.nte punëdhënësin, i cili iu drejtua autoriteteve.

Pikërisht për kër.c.ëni.met ajo u gj.ob.it me 1200 euro, ndërkohë që në pritje të seancës së caktuar ndaj saj, nga llogaria u zhd.u.kën 100 mijë euro, nëpërmjet disa veprimeve vës.hti.rësi.sht të gjendshme. Rasti në fjalë po bën bujë në Gjermani, teksa gruaja ka hu.mbur çdo gjurmë