Policia mendoi se fëmijët po luanin, por më pas kuptuan tmerrin që kishte ndodhur…

LAJME

Të paktën në Angli, duke u bërë një of icer i p olic isë merr disa vite trajnimi të vë shti rë që ju përgatit për një varg të ndryshëm situatash. Historia e mëposhtme është dëshmi e aftësisë së anëtarëve të forcave të Scotland Yard që kanë për qëllim vetëm të mbushin misionin e tyre: të mbajnë qytetarët të sigurt.Në qarkun e Surrey, pranë kryeqytetit të Anglisë, një grup fëmijësh u mblodhën për të realizuar vezë pashke, kur papritur panë të kalonte një person i dys himtë dhe “i fr iks hëm”.

Disa minuta më vonë një helikopter i pol ici së filloi të patrullonte zonën, me sa duket kri mi neli kishte arritur të shkonte larg.Po licia nuk kishte tashmë asnjë pistë kërkimi për të dhe pikërisht në këtë moment ata shohin se fëmijët e kishin kuptuar situatën dhe kishin formuar një shigjetë për të treguar drejtimin e kri mine lit dhe u tm err uan nga fakti që ai ka qenë pranë fëmijëve, duke rrez iku ar jetën e tyre.

Mirëpo kjo mënyrë duket të jetë shumë origjinale. E besoni apo jo, kjo formë ka funksionuar, sepse minuta më vonë pol icia arriti të gjente kr imin el in.