Sot është një nga personat më të njohur, E gjeni dot fëmijën në Foto?

LAJME

Në vitet ’70 fotot ishin shumë të rral la dhe jo të gjithë kanë shumë k ujtime të dokum entuara nga ajo kohë. Gaze tari Blendi Fevziu, shumë i dhë në mbas kujt imeve, ka postuar një foto në shtëpinë e tij të fëmi jërisë në ato vite. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

Me flokë k apelon, në mes të nënës e veshur me p olka dhe me flokët e krehura me vo lum si dhe babait nga i cili t rashë gon shumë tip are fiz ike, Fevziu ndau një kuj tim të fëmijërisë nga koha kur ishte më i vogël se Alis, vajza e tij e dytë. Det ajet e shtëpisë si vazoja e luleve, q ilimi, arushi lodër në raft janë kuj time të të gjithë fëmijëve të atyre vit eve. “Diku në mes të viteve ‘70-të kur fo tot ishin kaq të rra lla dhe prindërit më vinin të po zoja mes tyre”, ka shk ruar Fevziu pë rkah fotos. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT